Biuletyn Informacji Publicznej

Organy biblioteki

Osoby sprawujące w nich funkcje oraz określenie ich kompetencji

DYREKTOR

Na czele Biblioteki stoi dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Lubuskiego w porozumieniu z Prezydentem Miasta Zielona Góra.
Dyrektor zarządza Biblioteką w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej. Czuwa nad mieniem Biblioteki i jest za nie odpowiedzialny.
Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Biblioteki, ustalania planów rzeczowych, finansowych, wniosków inwestycyjnych, które przedstawia Zarządowi Województwa Lubuskiego i Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
Prowadzi nadzór nad realizacją tych planów i przedkłada stosowne sprawozdania.

Funkcję dyrektora WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze sprawuje dr Andrzej Buck.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Dyrektor kieruje Biblioteką przy pomocy zastępcy, powoływanego i odwoływanego przez Zarząd Województwa Lubuskiego w porozumieniu z Prezydentem Miasta Zielona Góra.
Zastępca dyrektora kieruje bieżącą działalnością podległych mu pionów organizacyjnych, zastępuje dyrektora podczas nieobecności i reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz w zakresie spraw objętych pełnomocnictwem.

Funkcję zastępcy dyrektora WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze sprawuje mgr inż. Anna Polus.

Rada Biblioteczna

Rada Biblioteczna działające przy WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora.

W skład Rady Bibliotecznej wchodzą:
1/ zastępca dyrektora,
2/ główny księgowy,
3/ kierownicy Działów,
4/ pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy,
5/ przedstawiciele związków zawodowych.

Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy:
1/ proponowanie kierunków działalności i rozwoju Biblioteki,
2/ opiniowanie wniosków dyrekcji dotyczących organizacji pracy i struktury Biblioteki, spraw kadrowych oraz wykorzystania budżetu,
3/ współudział w tworzeniu rocznych i perspektywicznych planów pracy, budżetu oraz sprawozdań rocznych,
4/ ocena propozycji zmian organizacyjnych przedstawionych przez kierowników Działów.

RADA NAUKOWA

Rada Naukowa, to organ opiniodawczy i doradczy dyrektora w zakresie działalności statutowej Biblioteki, ze szczególnym uwzględnieniem działalności naukowej oraz spraw związanych z wydawnictwami i rozwojem kadry.
Rada Naukowa liczy 11 członków, w tym co najmniej 4 spośród pracowników nauki, zatrudnionych w uczelniach i ośrodkach naukowych. Kadencja Rady trwa 5 lat.

Do zadań Rady Naukowej należy w szczególności:
1/ opiniowanie kierunków pracy, a także planów i sprawozdań z działalności naukowej
Biblioteki, inspirowanie prac naukowych oraz ocena ich wyników,
2/ opiniowanie planów dotyczących podstawowej działalności Biblioteki,
3/ rozpatrywanie i opiniowanie spraw związanych z działalnością wydawniczą, doskonaleniem i rozwojem kadry Biblioteki.

 

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.