Biuletyn Informacji Publicznej

UWAGA - PROTEST FIRMY AMD DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i sprzętu sieciowego.

Zamawiający prosi oferentów o zapoznanie się z treścią protestu i modyfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


 
UWAGA - W postępowaniu wpłynęło zapytanie do opisu przedmiotu zamówienia!

W odpowiedzi na zapytanie firmy "TonColor Marek Kołodziejski" dotyczące typu monitora wyspecyfikowanego w opisie przedmiotu zamowienia w czesci I.B "Zestaw komputerowy do Pracowni Plastycznej WiMBP", Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze wyjaśnia, iż Zamawiający zamawia monitor SAMSUNG SM205BW o przekątnej ekranu 20 cali.

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. C Norwida
65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 9
NIP: 929-100-65-25, REGON: 000277204

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości poniżej 60.000 EURO na:

Dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz sprzętu sieciowego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz sprzętu sieciowego określonych wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV grupą 302 zgodnie z poniższym zestawieniem:

I część zamówienia - komputery PC

A. Multimedialne zestawy komputerowe w konfiguracji:

1. Procesor INTEL:
Dwurdzeniowy, 1,80 GHz, LGA 775, 64 bitowy, Went.CPU: tryb silent (20 dB)
2. Płyta główna GIGABYTE:
Obsługująca powyższy procesor, Socket 775, Zintegrowana karta dźwiękowa, Zintegrowana karta sieciowa, 4 wej/wyj USB
3. Karta graficzna ASUS:
RAM 256 MB, 128bitowa, GeForce 7300GT
4. Pamięć KINGSTON:
DDR2, 1024MB, 667MHz
5. Twardy dysk
250GB, 7200 Obr., Cache 16 MB, Gwarancja 3+2 lata
6. Nagrywarka
DVD-REC +/-, DL LightScribe, Oprogramowanie Nero OEM
7. Oprogramowanie
MS OEM Windows XP Professional PL SP2
8. Obudowa
Midi Tower ATX, Zasilacz minimum 350W Spełniająca dyrektywy Intela dotyczące Thermally Advanced, Dodatkowa wentylacja z przodu z wentylatorem, Przynajmniej 2 wej/wyj USB z przodu, Wyjście z przodu na słuchawki
9. Floppy
FDD 1.44 MB/ 3.5"
10. Klawiatura
PS2
11. Mysz
Optical Wheel, PS2, Przynajmniej 800dpi
12. Monitor MONITOR LG LCD 17" L1753S-BF
LCD, Technologia wykonania matrycy: TN, Przekątna ekranu: 17'', Czas odświeżania/reakcji 5 ms, Kontrast 800:1, Jasność (nominalna): 250 cd/m2, Kąt widzialności: (CR > 10): 1700/1600, Kąt widzialności: (CR > 5): 1800/1700, Rozdzielczość fizyczna: 1280x1024

Planowana ilość do zakupu - 10 zestawów


B. Zestaw komputerowy do Pracowni Plastycznej WiMBP:

1. Procesor INTEL:
Dwurdzeniowy, 1,86 GHz, LGA 775, 64 bitowy, Went.CPU: tryb silent (20 dB)
2. Płyta główna
Obsługująca powyższy procesor, Socket 775, Zintegrowana karta dźwiękowa Zintegrowana karta sieciowa, 4 wej/wyj USB
3. Karta graficzna
RAM 256 MB, DDR3/128bit, GeForce 7600 GT
4. Pamięć
DDR2, 2048MB, 800MHz
5. Twardy dysk
300GB, 7200 Obr., Cache 16 MB, Gwarancja 3+2 lata
6. Nagrywarka
DVD-REC +/-, Light Scribe, DL, Oprogramowanie Nero OEM
7. Oprogramowanie
Windows XP Proffessional OEM
8. Obudowa
Midi Tower ATX, Zasilacz minimum 400W Spełniająca dyrektywy Intela dotyczące Thermally Advanced, Wentylator na zasilacz, Przynajmniej 2 wej/wyj USB z przodu, Wyjście z przodu na słuchawki
9. Flopy
FDD 1.44 MB/ 3.5''
10. Klawiatura
PS2
11. Mysz
Optyczna, PS2, Przynajmniej 800dpi
12. Monitor SAMSUNG SM205BW SREBRNY ASAP
LCD, Technologia wykonania matrycy: TN, Przekątna ekranu: 22'', Czas odświeżania/reakcji 5 ms, Kontrast 1000:1, Jasność (nominalna): 300 cd/m2, typowa, Kąt widzialności: (CR > 10): 1700/1600, Kąt widzialności: (CR > 5): 1800/1700, Rozdzielczość fizyczna: 1,8 megapiksela 1680x1050

Planowana ilość do zakupu - 1 zestaw


C. Laptop

1. HP nx7400 T7200 1024 15,4BV 120 DVDRW BT WF XPH RH412EA
a. Kod Producenta RH412EA
b. Procesor (producent) Intel Core 2 Duo 2 GHz ciche 4 MB
c. Matryca (przekątna) 15,4 cale
d. Matryca (rozdzielczość) WXGA 1280 x 800 (16:10)
e. Matryca (powłoka) świecąca
f. Pamięć zainstalowana (pojemność) 1024 MB
g. Pamięć (zajęte/wolne sloty) 1/1
h. Pamięć (max. pojemność) 4096 MB
i. Pamięć (technologia) SO-DIMM DDR2 533MHz
j. Dysk twardy (pojemność) 120 GB
k. Dysk twardy (interfejs) SATA
l. Dysk twardy (prędkość) 5400 obr/min
m. Napęd optyczny (typ) Super Multi DVD+/-RW/RAM
n. Karta graficzna (producent) Intel
o. Karta graficzna (model) Akcelerator graficzny Intel Graphics Media Accelerator 950
p. Karta graficzna (pamięć) 128 MB
q. Karta graficzna (pamięć współdzielona) 224 MB
r. Karta dźwiękowa Zintegrowana
s. Głośniki 2 szt.
t. Karta sieciowa przewodowa 10/100 Mbps Ethernet, Karta sieciowa bezprzewodowa, Karta sieciowa bezprzewodowa (opis) 802.11b/g
u. Bluetooth, Fax modem, PCMCIA card type II, Kensington Lock, VGA (RGB), Złącze replikatora portów, Fire-Wire (IEEE1394), USB 2.0 3 szt., System operacyjny Windows XP Home Edition PL
v. Dodatkowe oprogramowanie
Adobe Acrobat Reader, HP Wireless Assistant, HP ProtectTools Security Manager, HP Backup and Recovery Manager, HP Mobile Print Driver, HP Quick Launch Buttons, HP Wireless Assistant, HP Help and Support Center, Synaptics Touchpad Driver, Sonic Digital

Planowana ilość do zakupu - 1 szt.


II część zamówienia - urządzenia peryferyjne

A. Drukarka laserowa HP LaserJet P2015 - 5 szt.
B. Drukarka laserowa kolorowa MINOLTA Magicolor 5430DL - 1 szt.
C. Drukarka atramentowa CANON iP 3300 - 1 szt.

III część zamóweinia - sprzęt sieciowy

A. Switch CISCO Catalyst 3560 48 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image - 1 szt.
B. Switch CISCO Catalyst 3560 48 10/100 + 4 SFP Standard Image - 3 szt.
C. Moduł GE SFP, LC connector SX transceiver - 4 szt.
D. Moduł 1000BASE-T SFP - 2 szt.


1.Dostawa sprzętu powinna być zrealizowana w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 31 maja 2007 r. - sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne,
do dnia 15 czerwca 2007 r. - sprzęt sieciowy.

2.Oferta zawierać powinna:

  • Kopię zgłoszenia działalności uprawniającego do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem oraz posiadane uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej).
  • Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzających, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.
  • Wypełniony i podpisany "Formularz Oferty" (Rozdział nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
  • Podpisane Oświadczenie Oferenta, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. (druk załącznika nr 1 do Rozdziału nr 2 "Formularza Oferty").
  • Podpisane Oświadczenie o osobach biorących udział w postępowaniu po stronie oferenta (druk załącznika nr 2 do Rozdziału nr 2 "Formularza Oferty").
  • Wykaz minimum 3 zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 75% ceny ofertowej (brutto), z podaniem wartości i terminów dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały zrealizowane należycie (druk załącznika nr 3 do Rozdziału nr 2 "Formularza Oferty").
  • Wypełniony i podpisany "Formularz Cenowy" (Rozdział nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
  • Wypełniony i podpisany projekt umowy (Rozdział nr 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

 

3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia określone w "Opisie Przedmiotów Zamówienia" (Rozdział nr 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

 

4. Zaklejona koperta, oznaczona napisem "Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i sprzętu sieciowego" powinna wpłynąć do Sekretariatu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, nie później niż do dnia 07 maja 2007 r. do godz. 900.

 

5. Komisja dokona otwarcia i analizy ofert w dniu 07 maja 2007 r. o godz. 9:15.

 

6. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

 

7. Wadium: nie dotyczy postępowania.

 

8. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

10. Zamawiający może dokonać podziału zamówienia na części realizując zakupy u Oferentów proponujących najniższą cenę w poszczególnych częściach zamówienia.

 

11. W przypadku różnicy wartości najniższej oferty w stosunku do wysokości środków jakimi dysponuje Zamawiający na realizację zadania, Zamawiający dokona zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupu zestawów komputerowych określonej w części I zamówienia - poz. A. "Formularza Cenowego".

 

12. W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy (projekt umowy zawarty został w Rozdziale nr 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

 

13. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są: w sprawach procedury przetargowej - kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego - Bogusław Adamczewski tel. 068 45 32 622 lub 0 607 113 683, fax - 068 45 32 603, w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia (konfiguracja sprzętu komputerowego) - administrator sieci komputerowej - Piotr Ziembicki tel. 068 45 32 612 lub 0 601 94 29 64.

Adres do korespondencji:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida
65-077 Zielona Góra al. Wojska polskiego 9.
Korespondencja przyjmowana będzie w okresie do 6 dni przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

14. Dokumentację przetargową otrzymać można w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
II p. pokój 206 w godz. 8:00 - 14:00.

15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono na stronie internetowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida: www.wimbp.zgora.pl


Do pobrania (format pdf): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.